Wat ga jij doen?

71 van de 155 benodigde taken zijn ingevuld
36 leden hebben al ingevuld 46% ingevuld

Doe jij mee? Wil je Oranje Nassau helpen? Kies hieronder dan de taken die je al doet, of die je juist graag zou willen gaan doen:

Bestuur

5 / 7 ingevuld

Voorzitter

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

De voorzitter is het gezicht van de vereniging of stichting, naar binnen en buiten. Zij of hij leidt het bestuur en vertegenwoordigt Oranje Nassau binnen en buiten de club

Al opgegeven:
 • Sanne

Penningmeester

1 van 1 nog beschikbaar

De penningmeester beheert het geld van Oranje-Nassau en stelt de begrotingen en jaarrekeningen op.

Secretaris

1 van 1 nog beschikbaar

De secretaris maakt verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen

Bestuurslid

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Mirjam
 • Micha

Kascontrolecommissie

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Dit is een taak die jaarlijks, in voorbereiding op de JAV, wordt uitgevoerd.

Al opgegeven:
 • Niels B
 • Ernst S.

Kantine

14 / 44 ingevuld

Inkoop

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Ron

Hygiëne

1 van 1 nog beschikbaar

Zorgdragen voor de juiste aanpak en regels zodat de kantine (sociaal-)hygiënisch HACCP-proof is.

Coördinatie bardiensten

1 van 1 nog beschikbaar

Coördinatie schoonmaak

1 van 1 nog beschikbaar

Bardienst

12 van 20 nog beschikbaar

3x per seizoen

Al opgegeven:
 • Maurits
 • Ron
 • Anne-Mieke
 • Hidde*
 • Marije
 • Jan Verhagen
 • Hugo
 • Annemieke vdS

Schoonmaak 4 uur per jaar

15 van 20 nog beschikbaar

Natuurlijk met een gezellig groepje :)

Al opgegeven:
 • PaulineV
 • Annemieke vdS
 • Ellen*
 • Marije
 • Marthe

Facilitair

4 / 7 ingevuld

Onderhoud kantine

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • PaulineV
 • Annemieke vdS
 • Hugo

Verhuur veld & kantine

1 van 1 nog beschikbaar

Opdrachtgever MOP/Kantine

1 van 1 nog beschikbaar

We kunnen niet alles zelf; voor het groot onderhoud van de kantine zoeken we iemand die offertes kan opvragen, beoordelen, opdrachten kan geven en als opdrachtgever/contactpersoon naar de opdrachtnemer kan functioneren.

Verplaatsen materialen zaal/veld

1 van 2 nog beschikbaar

Aan de start van ieder seizoen hebben we een paar mensen nodig die materiaal (palen, ballen) van zaal naar veld kunnen verplaatsen. Of vice versa.

Al opgegeven:
 • Pieter

Wedstrijdzaken

15 / 41 ingevuld

TeZa (indeling en communicatie bond)

1 van 2 nog beschikbaar

Al opgegeven:
 • Pieter

Scheidsrechtercoordinatie

1 van 1 nog beschikbaar

Scheidsrechter senioren

2 van 6 nog beschikbaar

Al opgegeven:
 • Marije
 • Joost
 • Maurits
 • Hidde*

Scheidsrechter jeugd

10 van 12 nog beschikbaar

Al opgegeven:
 • Hidde*
 • Linda K

Wedstrijdsecretariaat veld

1 van 1 nog beschikbaar

Wedstrijdsecretariaat zaal

1 van 1 nog beschikbaar

Coordinatie corona coordinator

1 van 1 nog beschikbaar

Corona Coordinator

1 van 3 nog beschikbaar

Al opgegeven:
 • Tjitske
 • Mirjam

Zaalhuur

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Annemieke vd S

Afstemming veld AMVJ / gemeente

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Pieter

Jeugdtrainer

3 van 4 nog beschikbaar

Al opgegeven:
 • Pieter

Jeugdcoach

1 van 4 nog beschikbaar

Al opgegeven:
 • Joost
 • Reino
 • Pieter*

Seniorencoach

2 van 2 nog beschikbaar

Organisatie toernooi of alternatief

2 van 2 nog beschikbaar

Optioneel. We organiseerden jaren het Hemelvaarttoernooi, wil jij zoiets organiseren? Of juist iets heel anders?

Jeugd

14 / 21 ingevuld

Jeugdkamp

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Joost
 • Iris
 • Rosanne
 • Jaïr
 • Linda D
 • Martine
 • Jennifer J
 • Micha
 • Zinzi

Trekker Kangoeroe club

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Pieter
 • Marthe
 • Rosanne*

Begeleiding Kangoeroe Klub

6 van 10 nog beschikbaar

Al opgegeven:
 • Mirjam
 • Hidde*
 • Tjitske
 • Rosanne*

Kangoeroe

1 van 2 nog beschikbaar

Al opgegeven:
 • Pieter

Communicatie

2 / 5 ingevuld

Nieuwsbrief

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Femke

Social Media bijhouden

1 van 1 nog beschikbaar

Website inhoudelijk onderhouden

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Eric vd V

Website technisch onderhouden

1 van 1 nog beschikbaar

Website vertalen

1 van 1 nog beschikbaar

Sociaal/werving

8 / 10 ingevuld

Activerend kader

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Motiverende meedenkers om evenementen de juiste aandacht en insteek te geven

Al opgegeven:
 • Marije
 • Joost
 • Mark vK

Pinksterweekend

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Mariëlle
 • Pieter
 • Hugo
 • Joost
 • Ernst
 • Jasper

Ledenwerving (Jeugd + Senioren)

2 van 2 nog beschikbaar

Move it Mondays

9 / 13 ingevuld

Coördinatie Move it Mondays

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Jasper
 • Marije

Marketing & werving

1 van 1 nog beschikbaar

Website + ticketing

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Al opgegeven:
 • Jasper

1e maandag: Apenkooi/Circuitjes (begeleiding)

1 van 2 nog beschikbaar

Voorbereiding en begeleiding van de activiteiten op de eerste maandag van de maand.

Al opgegeven:
 • Rosanne*

2e maandag: Trefbal (begeleiding)

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Voorbereiding en begeleiding van de activiteiten op de tweede maandag van de maand

Al opgegeven:
 • Marije
 • Mirjam

3e maandag: Bootcamp (begeleiding)

1 van 2 nog beschikbaar

Voorbereiding en begeleiding van de activiteiten op de derde maandag van de maand

Al opgegeven:
 • Roy

4e maandag: Mono-korfbal (begeleiding)

1 van 2 nog beschikbaar

Voorbereiding en begeleiding van de activiteiten op de vierde maandag van de maand

Al opgegeven:
 • Maurits

5e maandag: Puzzelspeurtocht (begeleiding)

Volledig ingevuld! Maar je kan je nog opgeven, als extra of reserve!

Voorbereiding en begeleiding van de activiteiten op de vijfde maandag van de maand

Al opgegeven:
 • Jasper

Overig

0 / 7 ingevuld

Tenue

1 van 1 nog beschikbaar

Inventariseren, bestellen en verspreiden van het Oranje Nassau-tenue voor jeugd en senioren

Archief Nassau

1 van 1 nog beschikbaar

Bijhouden van het archief van Oranje Nassau

Ledenadministratie (+ sportlink)

1 van 1 nog beschikbaar

Bijhouden van ledenadministratie en beheerder van Sportlink

Sponsoring/acquisitie

1 van 1 nog beschikbaar

Opstellen van sponsormenukaart en het actief acquireren van sponsoren

Werkgroep samenwerking KVA

3 van 3 nog beschikbaar

Een werkgroep om de banden met KVA aan te halen, gezamenlijke activiteiten te ontplooien en te onderzoeken hoe we meer met elkaar kunnen samenwerken.

* = deze naam is nog niet via e-mail of telefonisch bevestigd.

Mis je iets? Klopt iets niet? Goede ideeën? Laat het ons weten!